„Et teha midagi ebatavalist, peab olema julgust,“ ütles Simon Martin (pildil), kes on Trans-Euroopa divisjoni (TED) jüngerluse treener Skandinaavias. Ta kõneles 77 Šoti kogudusejuhiga, kes olid kogunenud Crieffi, et osaleda Šoti misjoni iga-aastasel juhtimiskoolitusel.

Pastor Martin rääkis, kuidas leidis end töötamast koos pastoriga, kel ei olnud teistele kõnelemise ees mingit hirmu. Mõnel on lihtne rääkida ükskõik kellele ja sellest tulenevalt kipume arvama, et pastoritöö peaks olema kerge. Teistele jälle on kõnelemine paras väljakutse ja sellistele inimestele on selline töö hirmuäratav.

Kui õpime empaatia ja juhtimise põhimõtteid, võib see suurel määral muuta viisi, kuidas me läheneme võõra inimese aitamisele. Vestluse alustamiseks on hea viis leida ühine jututeema. Kõik inimesed vajavad toitu. Söömine on positiivne viis teenimiseks. Söök on mänginud olulist rolli paljudes olukordades, milles Simon on olnud, ja ta sõnas, et ta sõnas, et söök on alati olnud hea vastumürk hirmule.

Iga-aastasel juhtimiskoolitusel jagunevad osalejad pärast hommikust plenaari väiksematesse gruppidesse. Tänavusel koolitusel keskenduti kogudusevanematele, diakonitele ja diakonissidele, koguduse laekuritele, lastetööjuhtidele, noorte- ja rajaleidjate juhtidele, kommunikatsioonitööle ja hingamispäevakoolile.

Koolituse teine kõneleja TEDist oli pastor Patrick Johnson. „Püha Vaimu kohalolu nende elus, kes juhivad, on oluline selleks, et töö saaks tehtud,“ sõnas ta hommikupalvuses. Tema sõnum oli selge: kui kogudus soovib saavutada palju, peame paluma, et Püha Vaim meid juhiks, töötama kõvasti kohalikes kogudustes selle nimel, et kõiki töösse kaasata, ja olema julged nii oma mõtteviisis kui ka uute võimaluste kasutamisel.

Lisaks hommikupalvusele viis Johnson läbi koolituse nii kogudusevanematele kui ka diakonitele. „Diakonid on rühm inimesi, kes jäetakse sageli tähelepanuta, tegema lihtalt oma tööd,“ sõnas ta. „Tõeliselt abi oleks sellest, kui neile pakutaks praktilisi materjale.“

Koolitusel osales ka Stanborough Press, kes tutvustas ja müüs osalejatele raamatuid, Piibleid ja toite.

„Sellise iga-aastase koolituse eesmärk on anda kohalikele kogudustele võimalus edendada nende juhtide oskusi kogu aasta vältel,“ ütles Šoti misjoni juht Paul Tompkins. Ta rõhutas, et kuigi Šoti misjon on viimase aastakümne ja rohkemagi kestel näidanud pidevat kasvu, on kogudusejuhtidel ja –liikmetel vastutus seda trendi jätkata ning viia evangeeliumisõnum ka ülejäänud Šotimaale.