Kallid usukaaslased!

Kui tavapäraselt julgustame üksteist sõnadega „ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist“ (Hb 10:25), siis nüüd oleme liidu juhtkonnaga kirja pannud mõned soovitused, mis on esmapilgul vastupidised. Ometi soovime, et koguduses säiliks ja kasvaks kokkuhoidev ja üksteist igakülgselt toetav meelsus, vaatamata sellele, et Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras ei ole meil võimalik tavapäraselt kokku saada.

Valitsuse otsusega jääb eriolukord kehtima kuni 01.05.2020, sellel perioodil ei toimu kogudustes tavapärased teenistused. Toimuvad online-teenistused, mida vaatama-kuulama pääseb otse.advent.ee lehe kaudu.

Eriolukorra ajaks teile soovitused

Alljärgnevalt on lisatud Siseministeeriumi juhis usuliste ühenduste tegevuseks eriolukorras.

Soovin teile kõigile erilist Jumala lähedalolu, et näha piiratud olukorras võimalust, hirmu tundes kogeda julgustust, haiguses leida tervenemist, mures saada lohutust, üksinduses leida võimalus osaduseks.

„Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!“

Rm 12:12

Jumala õnnistusi soovides
Liidu juhtkonna nimel

Virve Toom

17. märts 2020