Issand, Sinu arm ja heldus eluteel mind saadavad. Sinu peale kindlas usus kõigi silmad vaatavad. Jagad Sa nüüd heldesti kalleid ande rohkesti.

Tänumeeles palub süda: "Tule meile võõraks Sa. Mida andnud, kõike seda oma armust õnnista!" Sinule me rõõmsasti toome kiitust alati.

Meie igapäevast leiba oled täna andnud Sa. Kuid Su Sõnast võime leida anni veelgi kallima — Eluleib, oo, Jeesus, Sa oled meile kõrbemaal.