Meid nüüd oma Vaimu läbi, Issand, kõiki õnnista! Saada ülalt oma abi, meelt ja mõistust valgusta!

Issand räägi ise täna, oma tahet õpeta! Aita meid ka kuuldud sõna elus läbi elada!

Südamesse Vaimu läbi istuta head seemet veel, kingi jumalikku abi meie pühitsuseteel!