Nüüd kaitsvad tiivad laota mu üle, Issand, Sa! Kõik päevamured kaota, et vaikseks jääksin ma. Jää mulle kõiges kõigeks, mu tarkuseks ja jõuks, et igal päeval oleks Su arm mu võidujõuks.

Kõik patud anna andeks ja puhtaks pese mind, et minu meel saaks pühaks ja uueks rõõm ning ind. Sa enda hoolde võta nüüd väiksed, suured kõik ja kaitsva käega kata me öine puhkepaik.