Suur Jumal, südames mul rõõm ja tänu, kui vaatlen Sinu kaunist kätetööd. Kui looduski Sind kuuldamatuil sõnul veel ülistab nii päeval kui ka ööl.

Kordus: [:Siis peab mu hing Sind kiitma lauluga — suur oled Sa, suur oled Sa!:]

Ei usu kõik Su võimsat loomisimet, vaid laimavad Sind väga julgelt nad. Kui kõik maailm ka pilkakski Su nime, Su Looja au kui tallaks põrmu ta.

Et Sinu armastus on ikka rohke, Su õnnistustest elab kõik maailm; ja oma lapsi keset hädaohte nii isalikult juhib Sinu silm.

Ja teades, et mu lunastuseks andsid Sa hinna suurima, mis anda võib, et oma Poja altarile kandsid — mu eest nii ohvri pühima Sa tõid.

Kui ükskord rõõmuhõiskeist taevas kajab ja inimeste seas on Sinu telk, kui rõõmsalt läbi igaviku aja Sind, Jumal, austab lunastatud hulk.