Püha, püha, püha! Sinu auks, oh, Issand, ühineme lauldes siin taevakooriga. Püha, püha, püha! Armuline Issand, kõrge ja igavene oled Sa!

Püha, püha, püha! Juubelduste helil inglid taevakoorides Sulle laulavad. Tuhat korda tuhat igavesil keelil kiidavad ainust Eluallikat.

"Püha, püha, püha", on ka minu hüüe! Igavene Jumal, Sind kiidan põrmu peal. Püha, aus ja õige minu elupüüe olgu, et võiksin kiita Sind kord seal!