Vägede Kuningas, Issand, Su hoolde me jääme. Palume, aita, et õnnistust Sinult me saame! Hoia me meel kindel, kui võitleme teel, mis viib meid Jumala poole!

Sinuta, Issand, ei suuda me võiduni jõuda; tormiseilt laineilt ees õitsvale rannale sõuda. Sest Sinu tiib on see, mis maruski viib kõrgete tähiste poole.

Seepärast palume, siruta meile Sa käsi, et meie eluteel võideldes ära ei väsi, vaid et me keel, süda ja mõte ning meel tooksid vaid Sinule kiitust!