Õnnista ja hoia, Vaimuga meid võia, oma pale tõsta Sa, Issand, ja meid valgusta!

Igal ajal jäägu meile Sinu rahu! Oma Vaimu anna Sa, kes meid kõiki ühendab.

Aamen. Aamen. Aamen. Päästja nime kiitkem! Meie Issand oled Sa, esimene, viimne ka!