On saabunud see ülev aeg, mil rahvas ootel seisab. Pea hilisvihma sagarad maad niisutama peavad. Nii Jumal rääkinud ja meile tõotanud, et Püha Vaimu töö peab lõpetama öö, mis seni maad on katnud.

Kas selleks valmis oleme, et vastu võtta andi? Me saame vihma hilise kui Püha Vaimu pandi. Kui saatjaks Trööstija, ei öö siis hirmuta. Kui üks on meie meel siin maisel rännuteel, siis Vaimust osa saame.

Kui Vaimu väes ja julguses me läheme kõik välja, Su tõe Sõna valguses siis kogutakse vilja. Vaim haigeid parandab ja nõrku kinnitab. Siis arad virguvad ja hulgad pöörduvad. Maa täis on Looja väge.