Tule, õnnistuse Vägi, ela minu südames. Usurõõmu Sinu läbi tunda võin ka muredes.

Ei mul endal jõudu ole, tugevus on Vaimu väes. Ainult selle abil olen võitja usuvõitluses.

Jumal, minu süda hoia oma eluasemeks, Vaimuga mu huuli võia rääkima Su kiituseks!

Õpeta veel ikka mulle taevalikke tõdesid, siis võin ükskord laulda Sulle igavikulaulusid.