Ei või maine jõud ja vägi valgustada patuööd, vaid ainult Püha Vaimu läbi Jumal teeb siin oma tööd.

Kordus: Jäta asjata kartus, ei või inimlik tarkus, vaid ainult Jumala Vaimu vägi teha selle töö.

Jumal kutsub, kallis sõber, täna sindki töötama ja Tema Vaimu läbi tõde kandma üle ilmamaa.