Meid Jeesus kutsub täna veel: "Kõik tulge minu juurde! Maailma ära salake, mu armukutset kuulge! Ma jäljed jätnud teile teel, nüüd käige minu jälgedes!

Ma olen valgus sellele, kes mind siin taga nõuab. Kui abiks olen sinule, siis täiusele jõuad. Ma püha elu õpetan ja taevateele juhatan.

Ma teile rahu kingin veel. Te rõõmsalt risti kandke! Mu järel käies kitsal teel end minu hoolde andke. Kell’ minu vägi võidu toob, neid ehib taevas elukroon."