Vend, ütle nüüd, kuhu sa lähed? See tee on nii pime ju seal. Ja, õde, kas sinagi tahad veel käia sel raskuste teel. Me rändame Kaanani poole. Oh, rõõm, mis meid ootab seal ees! Seal kuuleme taevaseid koore, koos nendega laulab me keel.

Kordus: Pea seisame Siioni mäel ja rõõmuga hõiskame seal, kus Jeesuse kiituseks siis on kõlamas ilusaim viis.

Vend, ütle, mis mindki veel aitab? Mis peaksin nüüd tegema ma? Ja, õde, kuis võiksin ma võita, heal meelel ma tuleksin ka? Suur armastus sunnib meid teele, meid juhatab taevane Vaim, teeb julgeks ja rõõmsaks me meele, mis kindluse Jumalalt sai.

Mind kindlasti võite seal leida, mu vennad ja õed, ma võin ka Jeesuse armu sees võita, kes minu eest ohvriks end tõi. Oh tule ja läheme ühes ja Päästjale anname käed ning palume: "Aita meid, Jeesus, ja õnnista ise me teed!"