Veel kõlab armukutse: kõik tulge minu juurde, ma hingamise toon. Siis minu Sõna selgus ja Püha Vaimu valgus kõik teie hinges uueks loob.

Ei suuda maailm anda siin rahu ega kanda teid õnnemaadele. Te osaks tihti valu ja üürike on elu, mis närtsib nii kui lilleke.

Kes minu juurde tuleb, see igavesti elab, ma olen temaga! Ei suuda surmavalu teilt võtta seda elu, mis hoovab Eluallikast.