Jeesuse juurde rutta, oh, hing, kaua ju on Ta oodanud sind! Veel meie keskel seisab Ta siin, hüüab: "Oh tulge kõik!"

Kordus: Laul nii võimas täidab taevast siis, mälestuse maisest valust viib, kui lunastatud pühade hulk au annab Päästjale.

Tulge kõik patust koormatud nüüd, armuga Jeesus katab te süü. Andestab kõik ja parandab vead. Tule, oh, eksiv hing!

Tänagi palub Ta meie eest. Tahab, et käime õiguseteel. "Tulge nüüd kõik!", nii kõlab Ta hääl. Tule, miks kahtled veel!