Küll pühalik mängu- ja lauludehelin kord kõlab seal aujärje ees, kus ka mina siis laulda ja mängida soovin — see mõte toob rõõmu ka murede sees.

Kordus: Oh, kaunis ja helisev taevane laul, see rõõmustab südant! Oh, oleks ma seal!

See laul on nii võimas kui lainete kohin ja täidab kõik taevad ja maa. Seal ma õndsate hulgaga laulda siis tohin, kui siin selle laulu ma selgeks vaid saan.

Kui soovid ka laulda seal taevases kooris, kus taevased viisid ja mäng, tule, puhasta ennast nüüd Jeesuse veres, seal valgemaks lumest saab määrdunud hing!