Vägede Jumal, Sull' lauldes kiitust toome, Sinule hõiskab ikka meie rind. Tähtede taga on Su pühad hooned, kodu meil seal — siin võõras on me hing!

Maailmas külmas ma käin kui otsiv rändur. Soojendab vaevalt maise lõkke helk. Tormid ja tuuled puhuvad mu ümber, vilets ja vaene on mu muldne telk.

Jumal, Su hääl veel mind kaugelt koju kutsub. Taevase kodu valgus juhib mind. Väsinud süda, rõõmsamalt sa tuksud, teades, et Isa kodus ootab sind.