Jeesus on mu ustav sõber, palju teinud on Ta head. Kuigi olen ekslik, nõder, armust andestab mu vead. Ustavust ka minult ootab, aitab käia kitsal teel. Kaitsvad käed mu üle laotab, armastuses käib mu eel.

Ta on ikka minu juures igas minu püüdes, töös. Lohutajaks mures suures, täheks mulle sünges öös. Kui Ta armust olen suutnud ustav olla Temale, siis on igavene kodu kord ka kingiks minule.