Jumal, maa ja taeva Looja, suur on Sinu imetöö. Oled uue elu tooja hingesse, kus patuöö. Usus vaatan Sinule — minu aule, ilule.

Orud, mäed ja mererajad — need Su kaunis kätetöö. Sinu loodud aastaajad, päike, kuu ja tähevöö. Juhatab neid alati Sinu käsi targasti.

Oma Sõna järgi juhi, Jeesus, minu eluteed! Süüta minus armutuli, et võin teha püha tööd. Kui Sa mind ei juhata, siis mu töö on asjata.