Valvake ja põlegu te lambid, Jeesus peagi tulemas! Siis Ta võtab vastu targad neitsid, kelle lambid põlemas.

Kordus: Valvake, nii Issand käsib. Valvake, pea möödas aeg! Valvajad ei iial väsi, hoides kõrgel palvekäed.

Süda kõigis asjus puhas hoia, Saatan pole seotud veel! Ta ehk sõnas, teos või mõttes leiab sinu juurde veelgi tee.

Valvake ja palves ikka olge! Jeesus võitles surmani. Isa juurde läks Ta meie eele. Seiske kindlalt lõpuni!