Kes on minu vennad, kes on minu õed? Need, kes Päästja sõbrad — need, jah, üksi need.

See on väike kari, kes siin põlatud, keda Talle veri armus ühendab.

Jumalal on lapsi igast rahvusest. Kõik nad armastavad Jeesust südamest.

Need on minu vennad, need on minu õed. Need mu ususõbrad — need, jah, üksi need!