See, Issand, on ju Sinu töö — see töö, mis meie käes. Ja et see tõesti Sinu töö, siis annad sellel’ väe. Kuid enne nisuivake, kui tõuseb viljaks ülesse, peab mullapõues surema ja ennast ohvriks tooma ka — peab surema, end ohvriks tooma ka.

Sa, Jeesus, ennast ohvriks tõid ja käisid ristiteel. Su ristivägi anda võib ka meile jõudu veel. Oh, anna siis meil’ osa Sa Su ristist ja Su riigist ka! Vii meid ja oma püha töö Su risti läbi võidule! Su püha töö vii kindlalt võidule.

Kui nisuiva ise ka Sa hauda langesid. Nüüd eluväega elusta maailmas miljoneid, et kogu suurel ilmamaal Su vägevust kõik tunnevad. Su nimel püha rõõmuga ka meie valmis võitlema. Kui kutsud Sa, me valmis võitlema.