Iialgi ei jäta ma Jeesust Kristust, kes mind päästis. Tema läheduses ka tahan olla igavesti! Ta on eluvalguseks, mis loob päeva südames.

Minu hing ei ihalda ei maailma ega taevast. Igatsen vaid viibida Tema juures rõõmus, vaevas. Jeesus minu Päästja on, Tema armust saab mull’ küll.

Ei nüüd Jeesust jäta ma, südames ma Teda kannan. Kõnnin ikka Temaga, ennast tervelt Talle annan. Iialgi ei jäta ma Jeesust, kes mind lunastas.