Räägi rahvale lunastuslugu, pööra hinged hukatusteelt. Veel kuuluta tõde, valgust [:ja armu, mis õndsaks teeb.:]

Kordus: Varsti oodatud hommik koidab, näeme tõotuste täitumist ja saabub Kristuse kuningriik täis rahu ja armastust.

Laula rahvale vabaduslaulu, patuvangidel’ priiusviit — üht laulu, mis võidab kurja [:ja purustab mõõgagi.:]

Kanna rahvale lepitussõnum: Jumal meid ju armastas nii, et ohverdas oma Poja, [:kes pattude hinnaks sai.:]

Näita rahvale ainukest Päästjat, kes kord kõndis Kolgata teel. Nii kõigile rahvastele [:uks õndsusse avanes.:]