Pea tuleb see suur ja auline päev, kui Päästja kord ilmub taas. Siis lõppenud on kõik valu ja vaev, mis siin on meid rõhumas.

Kordus: Suur auline päev, mind rõõmustad sa. Oh, Jeesus, mu vend, Sind ootan ju ma! Mu igatsus on, et näha Sind saan pea õndsate kodumaal!

Sel päeval näen Jeesust hiilgavas aus. Ta saatjateks inglid on. Ja taevaid siis täidab ülistuslaul — patt võidetud, milline õnn!

Siis Jumala rahvas rõõmuga näeb suurt Kuningat hiilguses ja Siioni linna elama jääb ta jäädavas õndsuses.