Oh, tulge kõik rahvad nüüd tänu, kiitust laulma ja rõõmsasti hõisake Päästjale, kes taevast meil’ tulnud, Lunastajaks sündind! [:Kõik kummardage Teda!:] Kõik kummardage Teda, me Aukuningat!

Suur au Sulle, Kuningas, taeva Valitseja! Su päralt on igavest’ vägi ja riik. Sest taevaste taevad täis on Sinu austust, [:nad laulavad Sull’ kiitust:], nad laulavad Sull’ kiitust, mu Au-kuningas!

Kõik maha Sa jätsid, mis taevas kuulus Sulle — seal teiselpool tähti, kus hiilgus ja au —, et võiksin ka mina ükskord sinna jääda, [:Su juurde igavesti:], Su juurde igavesti, mu Aukuningas.