Aasta aasta peale elus mööda lä’eb. Tulevikku vaatan, mõttes seisma jään.

Kes mind juhib, aitab uue aasta sees? See on armas Jeesus, minu abimees.

Kui mu jalg siin väsib teel, mis kaljune, tean — Ta tugev käsi viib eesmärgile.

Jeesusele loodan igal ajal ma, kõigest Ta mind läbi aitab armuga.