"Üles tõusnud!", ütles naistele kord ingel, "siin ei ole Jeesust, keda otsite. Surma võim on murtud, kuulutama minge: täie võidu tõi Ta ülestõusmine!" Kordus: Minu Jeesus elab. Ta on üles tõusnud. Minu Jeesus elab. Ta surma võitja on.

Üles tõusnud! Purustatud surma võrgud. Surm, kus on su oda; põrgu, kus su võit? Eluvalgus tungis surmavarju orgu, patustele paistab vabaduse koit.

Üles tõusnud! Minge nüüd ja hüüdke valjult, nõnda, et see kõlab üle kogu maa: Jeesus elab, Tema võiduanniks paljud, keda patuköitest vabastanud Ta.