Nooruse ilu, kaunima elu pühendan Päästjale ma. Paremat sõpra, kallimat vara pole ma leidnud kui Ta. Ta on mu armastust võitnud, sest Ta on surnud mu eest; kõik oma tõotused täitnud, päästnud mind pattude seest.

Kordus: Laula, mu hing, nüüd rõõmulaulu! Hõisake, süda ja suu! Kadugu kurbus ja valu, Jumalal’ kiitus ja au!

Kaua ma käisin maailma teedel, rõõmu et maitseda saaks. Maailm mind pettis, nälga ka jättis, rahutus suuremaks läks. Jeesuse juurde siis läksin, andeks Ta andis mu süüd. Rahu ja rõõmu ma leidsin, õnnelik olen ma nüüd.

Noored ja vanad, tuntud ja võõrad, olgu teil Kristuse meel! Rutakem ühes kõikide nähes edasi õndsuse teel! Aidakem patuseid päästa, kes käivad õelate teed, langenud hingesid tõsta — tehkem nii, vennad ja õed!