Galilea, Galilea, sa meelde meile tuletad, et Päästja taevast tuli meil’ ja kõndis sinu muldseil teil.

Kordus: Galilea, Galilea, su nimi meile kalliks jääb, ei unune maailmas see, kui särab päike taevas veel.

Su järve peal seal Jeesus käis, Ta vaigistada tormi võis. Su aasadel Ta õpetas, Ta käsi haigeid parandas.

Su mägedel käis püha jalg. Seal Jeesus söötis neid, kel nälg. Ja öises kastes, kui kõik vait, seal oli Tema palvepaik.