Kõike suudan ma, kui Loojalt väge saan
On hämmastav, mis teha küll võib Ta minuga.
Ei kiitust vääri ma, nii tihti komistan,
Kuid mu palveid kuuleb Ta ja tõotab taas...

Tal jõudu jätkub, kui meil otsas see.
Ta kannab meid, siis kui me nõrkeme.
Ta väes nõrgast võib saada jõuline –
Ta vägi kannab, Ta vägi kannab.