Mu Jeesus, mu Päästja,
Pole teist sellist kui Sa.
Päeval ja ööl Su armutööd
Nii imelist ma ülistan.
 
Mu Kalju, mu Kindlus,
Varjupaik tormide a’al,
Ärgu mu hing, kõik mis mul on
Väsigu Sind teenimast!

Lauludes hõisaku taevas ja maa,
Võimas ja auline kuningas Sa!
Kõrguvad mäed ning kohavad veed
Kummardavad Sinu ees.
 
Rõõm on mul laulda sest heast, mis sa teinud,
Pea tuled taevast ning kaasa viid meid!
Tean, et Su tõotused kindlasti täituvad!