Mõtted tänaseks

Oma kirjades mainib Paulus kümneid inimesi, kes teda aitasid ja julgustasid. Kahjuks töötasid mõned talle hoopis vastu. Aleksandros, vasksepp Efesoes, kuulus sellesse kategooriasse. Paulus hoiatab Timoteost selle mehe eest. Ole ettevaatlik, ütleb ta oma nooremale kolleegile, sest ta „on teinud mulle palju kurja“. Issand andku talle seda, mis ta ära on teeninud, kuid sina ole seni valvel, sest „ta on ägedasti meie sõnadele vastu“ (2. Kiri Timoteosele 4:14, 15). Paulus oli eelmises kirjas Timoteosele juba maininud üht teist sama nimega probleemset tegelast, kuid meil pole tõendeid, et tegemist oleks ühe ja sama tülitekitajaga. Esimeses kirjas Timoteosele viitab Paulus Hümenaiosele, kuid mainib ka seda teist Aleksandrost. Nende „usulaev on läinud põhja“, sest nad keeldusid südametunnistust järgimast (1. Kiri Timoteosele 1:19, 20).

Pane tähele selle protsessi järgnevust: Aleksandros ja teised ei lubanud enam Vaimu oma südamesse. Nad teotasid Jumalat ja viimaks haihtus seegi vähene usk, mis neil oli (1. Kiri Timoteosele 1:20). Apostel lisab, et ta „loovutas“ Aleksandrose ja teised, kes samamoodi kõnelesid ja käitusid, „saatanale“. See tähendab, et Paulus oli jõudnud järeldusele, et Aleksandros ja tema sõbrad olid oma teel täiesti eksinud ja neid ei olnud võimalik enam Jumala usuperekonna liikmete hulka arvata. Kas nende või teiste jaoks, kes on sarnase protsessi läbi teinud, ei ole enam lootust? Jah, on küll, aga ainult siis, kui on tõeline kahetsus ja põhjalik meeleparandus.

Minu palve

Meie armastav Jumal, palun kaitse mind, et ma kunagi ei astuks Sulle vastu, nii et Sa ei saaks mind enam oma pere liikmeks tunnistada enne, kui pöördun ja asun taas sellele teele, mis viib Sinu juurde!