Põhiline uskumus nr 14: „Ühtsus Kristuse ihus: me oleme kõik võrdsed Kristuses, kes on meid ühes Vaimus liitnud ühte osadusse Temaga ja üksteisega; me peame teenima ning saama teenitud erapooletult ja tingimusi esitamata.“

Võrdsed. Viimase paari sajandi jooksul on selle tegeliku tähenduse üle olnud palju diskuteerimist, eriti läänepoolkeral. See ei tähenda võrdsust võimekuse, energia, raha või kuulsuse poolest. Me ei ole hariduses võrdses isegi siis, kui oleme käinud samas koolis viisteist aastat ja saanud sama kraadi. Me ei ole sama tervisega ega … hmm, võib-olla peitub probleem selles, et sõna „sama“ kasutatakse mõiste „võrdne“ sünonüümina.

Tänases tekstis on kirjas: „Me oleme võrdsed Kristuses.“ Piiblis on öeldud: „Üks Kristuses.“ Põhiline uskumus number 14 selgitab täpsemalt: „Me peame teenima ning saama teenitud erapooletult ja tingimusi esitamata.“

Kas tõesti? Mitte ühtegi tingimust esitamata? Nagu: „Olgu, ma pesen selle inimese jalgu, kuid sisimas ei tunne ma end selles suhtes väga mugavalt“? Kas seda tüüpi tingimus?

Või siis see veel raskem osa. Ma saan aru, et peame üksteist teenima ning et me püüame teenida omakasupüüdmatult ja üksteist niimoodi armastades, nagu Jumal armastab – mis tegelikult on võimalik, oletades, et minus elab Püha Vaim. Aga „… ning saama teenitud“?

Kuulsin hiljuti jutlust halastajast samaarlasest viga saanud mehe vaatevinklist. See oli väga huvitav. Kui see mees oli teadvusel, pidi ta nägema, kuidas tema oma inimesed mööda läksid, ning ta pidi võtma kõige haavatavamal hetkel vastu abi kelleltki, keda ta oli püüdnud elu aeg vältida (kui ta oli range juut)!

Kas selline võrdsus?

Kõik ühtmoodi armastatud, kõik Jeesusele sama olulised, kõik sellised, kelle eest Ta oleks surnud ka siis, kui ta oleks ainuke.

Hämmastav.

Halastaja samaarlase Issand, ma soovin olla teenimises parem, olla võimeline armastama kõiki nii, nagu Sina seda teed. Aita mind selles, palun! Kuid aita mul seda õppides õppida ka teistelt abi ja teenimist vastu võtma, isegi neilt, kellega ma end hästi ei tunne! Aita mul „teenida ning saada teenitud erapooletult ja tingimusi esitamata“!