Aeg-ajalt külastas ühes edelaosariigi linnas üks mees kirikut, kus ma pastoriks olin. Ta tuli kirikusse tegelikult lugupidamisest oma naise ja perekonna vastu. Mitmel korral, kui ta lahkus pühamust, poetas ta mõne märkuse, mis polnud just tunnustav: ruum oli liiga umbne või koor laulis liiga valjusti. Ta polnud end Kristusele pühendanud. Tema nimi oli mul nende inimeste nimekirjas, kelle pärast palvetasin.

Ühel päeval helistas ta mulle. “Pastor Richards, ma pean teiega kokku saama,” ütles ta. “Kas võiksin tulla teie juurde koguduse kantseleisse kell 3 pärastlõunal?” Kinnitasin talle, et olen kohal. Ärimees tuli täpselt sel ajal, mille ta väljapakkunud oli. Kui tervitasime, tundus mulle, et miski teeb talle muret. Küsisin talt seda. Ta astus mu lauale lähemale ja haaras kahe käega oma peast. Siis, toetanud küünarnukid lauale, valgusid ta silmi pisarad ja ta pahvatas: “Pastor Richards, ma tahan oma südame Kristusele anda! Ma olen seesmiselt nii tühi.”

Jah, Püha Vaim töötas temaga. Nii nagu ütleb Pühakiri: “ Aga kui tema, tõe Vaim, tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte.” Püha Vaim tõstab alati esile Jeesuse, sest Tema on “tee ja tõde ja elu” (Joh 14:6). Ta toob meile selguse patu kohta ja juhib meid vast võtma Jeesust kui Päästjat. (Joh 16:8-11). Siis jääb Jeesus Püha Vaimu kaudu meie juurde ja tahab olla meie sees (Joh 14:17).

Kui Jeesus ei ela Püha Vaimu kaudu sinus, siis sa päriselt ei elagi . Sa oled lihtsalt materiaalne kest. Ilma Püha Vaimuta võime füüsiliselt eksisteerida, kuid ainult koos Püha Vaimuga saame elada vaimulikku elu. Samuti ei saa meil olla vaimulikku jõudu ilma, et meie sees elaks Kristuse maapealne esindaja. Sina ja mina oleme kanalid Püha Vaimu tegevuses. Tema võimsus peab meist läbi voolama. Kutsume Ta siis oma südamesse täna ja igal päeval.

H. M. S. Richards, Jr.