Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit otsib töötajat.