28. märtsil kell 11:45 kogunevad Eestimaa kristlased erinevates paikades või ka kodudes ja töökohtades, et koos palvetada Meie Isa palve.  

Usume, et kas koos või eraldi, tasub seda alati palvetada....

Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Matteuse 6:9-13