6.–9. juunini toimub Riias Balti uniooni peakoosolek. Selleks on algatatud 7-päevane palveaeg, et Jumal võiks valmistada koosolekul osalejaid ja juhiks oma Püha Vaimuga kogu protsessi.