Hoia, Jumal, Eestit, 
meie kodumaad,
kaitse teda, kallist,
meie armsamat.
Sina andsid talle
metsad, nurmed ka,
nende lilled sulle
tänus pühendan.
 

Saada ära sõjad,
mõõgad murra Sa!
Pööra vaenud kurjad,
lõhed lõpeta!
Rahu, töö ja kainus
olgu eesti viis,
venna arm meil ainus
kandja võitlusis.
 

Jumal, kaitse rahvast,
anna kosumist,
puhasta meid kurjast,
anna kasvamist.
Usu vägi tulgu
meile aitajaks,
nii me tegu olgu
õnne rajajaks!