Otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust,
Siis kõike muud teile peale antakse.
Halleluu-halleluuja.

Maailma vara kui endale saaksin,
Kuid kahju hingele teeksin.
Mis kasu sest, pole luna hinge eest,
Halleluu-halleluuja.