Sind, minu Issand, süda nõuab. Sa minu hingeigatsus. Ma ainult Sinus rahu leian, Sa igavene Armastus. Seepärast igatsusega Sind, Jeesus, otsin ma.

Su ette tahan kummardada ja oodata Sult õnnistust. Oo, luba ainult puudutada mind Sinu kuuepalistust! Siis haige süda terveks saab ja Sinu omaks jääb.

End Sinu varju tahan peita, kui hädaoht mind ähvardab. Su peale võin kõik mured heita, kui eluraskus kohutab. Kõik vaenutuuled tugevad Su juures vaibuvad.