Issand, vaata armust alla, kui Su ette tuleme. [:Oma Vaimu välja vala meie peale rohkesti!:]

Juhi ise seda tundi, ilmuta kõik puudused. [:Kingi armust Vaimu andi ja meid tõe sees pühitse!:]

Õnnistusekiirtel lase hajutada pimedus. [:Leidku Vaim me hinges ase, süttigu seal armastus!:]

Sinule me lootma jääme, armas Õnnistegija! [:Sinu ette alandume, tule ja meid õnnista!:]