Isa, Sind palume, abitud oleme, meile nüüd lähene ja rahu too! Kurb elu Sinuta. Armust meid õnnista Vaimu ja Sõnaga, Jumal, me troost!

Kordus: Isa, Sind palume südamest nüüd, abitud oleme — oh, kuule meid!

Vendluses ühenda, pattudest puhasta, Sõnaga juhata õiguse teel! Õnnista kuulutust, jaga ka valgustust, et vaimupimedus hajuks me ees!

Siin võitlusväljal veel saatku meid Sinu hääl, et kindlaks jääksime raskuste sees! Ole me abimees ränkades heitlustes, kuni Sind kiidame aujärje ees!