Issand, räägi meile täna siin koguduses elusõna ja meie usku kasvata! Kuulates Su pühi sõnu, võin kustutada hingejanu, sest eluallikaks on need. Me palvet kuule nüüd ja lepita me süüd. Oma armust meid õnnista ja õpeta Su Sõna valgel kõndima.

Issand, taevakastet anna, et Sõna võiks ka vilja kanda me kivistunud südameis! Selleks vaimutulel lase me südameisse leida ase, kõik uueks luua meie sees, et ükskord võiksime ka jõuda taevasse Sinu juurde! Seal õppides ja kasvades me viibime siis õndsuses.