Palvekotta kogunenud, laulgem laule Siionist, mis meid kõiki rõõmustanud, viinud mured südamest. Kõlagu need kaunid laulud, õhutagu armastust, muutku rõõmuks vaev ja valu, lõpetagu kurvastus.

Issand, õnnista meid armus, kuule meie palveid veel. Neile, kellel hinges argus, kingi usujulge meel. Puhas süda meile anna, oma tahet ilmuta, taevakõrgustesse kanna mõtted maa pealt madalalt.