Räägi, oh, armas Issand, räägi, Sind kuulen ma! Teha Su tahtmist ihkan. Issand, mind õpeta! Usus Su poole hüüan, tormis kui murdun ma. Rahu ja rõõmu leian, Sa võid mind trööstida.

Kordus: Räägi nüüd suurest armust minule, Issand, Sa! Tröösti kesk tuulte karmust, tormid kõik vaigista! Vaata, Su risti alla põrmu nüüd vajun ma! Paranda murtud süda, tröösti ja kinnita!

Kuulasin tihti teisi, aga nad petsid mind. Üksi kesk muret seisin, hüljatud leidsin end. Nüüd tahan risti kanda, valuteel kõndida, tervelt end Sulle anda ja Sinust õppida.