Üks tund siin Päästja jalge ees me tahame nüüd üheskoos Ta pühast Sõnast õppida, mis meile armust andnud Ta.

Üks tund siin Päästja jalge ees, kui Püha Vaim on meie seas, meid ilmamõtteist lahutab ja hingemure lõpetab.

Üks tund siin Päästja jalge ees Ta Elusõna õppides — see õnnistuseks meile saab, meid uueks eluks valmistab.

Üks tund siin Päästja jalge ees Ta pühas osasaamises on kõige armsam silmapilk, mil hing võib olla õnnelik.