Sinu nimel, armas Jeesus, seda tundi algame. Tule, nii kui öelnud oled, ise meie keskele! Oma Püha Vaimu läbi südamed kõik pühitse, et Sind vaimus ja ka tões kummardada võiksime.

Kordus: Vägede Jehoova Jumal, Sinu ees kõik seisame. Anna oma nime pärast, mida Sinult palume!

Anna Sõna rääkijale oma Vaimu õnnistust, et võiks meelevald ja vägi kanda Tema tunnistust. Südamed ja vaimukõrvad tee ka lahti kuulajail, et Su kallis, püha Sõna oleks vaim ja elu neil’.

Armastuses kokku köida meeled ja ka südamed, et kui ühe ihu liikmed oleksime Kristuses! Ühendus meil’ annab jõudu kõrbeteedel kõndida, kurja võita, head teha, võiduelu elada.