Su Sõna juurde tuleme kui lapsed Isa lauale ja palume Sind südamest — meil’ jaga rohkelt õpetust!

Meid toida eluleivaga ja täida oma Vaimuga ning jooda armuallikast, mis täis on taevaõnnistust.

Me mõtted kõigest tühisest Sa vabasta, kui ühiselt me alandume Sinu ees, vaid tõde elagu me sees!

Me vaikime, nüüd räägi Sa, meid armastuses juhata! Me vaimusilmi valgusta ja Sõnaga meid julgusta!