Su ette, Issand, meie täna siin koguneme hardas palvuses. Su püha ligidust nii väga me lapsemeelel usus palume. Nüüd, Issand, ava taeva väravad, siis õnnistusi rohkelt osaks saab!

Su kiituseks me laulud tulgu! Need tulvil pühi soove, igatsust. Ja Sinu Sõnal vägi olgu, mis süütab hinges tõearmastust, et kõik me elus usuvilja näeks, mis austab Sind, kes oled seda väärt.

Su Sõnast valgus paistku väega! Me südamed siin armus ühenda! Sa oma isaliku käega meid patu süngest võimust vabasta! See meie päevad õnnelikuks teeb, siis hõiskab süda tänul, laulab keel.